design and delivery of automatized units

promo2
promo3
promo4
promo5
promo6
promo1

Construction

Za účasti vlastních koordinátorů na stavbách provádíme odborné vedení stavebních činností a montáží našich partnerských montážních organizací dle schválené projektové dokumentace a připravených harmonogramů výstavby. V průběhu montáží provádíme koordinaci s dalšími účastníky výstavby a zajišťujeme v souladu s projekční skupinou potřebná operativní opatření, vedoucí ke zdárnému průběhu montážních prací.

Montáže zakončujeme individuálními zkouškami, navazujícím komplexním vyzkoušením a předáním díla do zkušebního provozu. Dílo zákazníkovi předáváme s kompletní průvodní dokumentací k dodanému zařízení, potřebnými revizemi, dokumentací skutečného provedení a provozními předpisy.