design and delivery of automatized units

promo1
promo2
promo3
promo4
promo5
promo6

Gas appliances

V této oblasti se podílíme jednak na projektování a realizaci dodávek části elektro a MaR pro plynárenská zařízení spojená s distribucí a regulačními stanicemi plynu společnosti RWE Transgas a na druhé straně pro plynová hospodářství čistíren odpadních vod a degazačních stanic v rámci důlních děl OKD.