design and delivery of automatized units

slides

Gas equipment

V této oblasti se podílíme jednak na projektování a realizaci dodávek části elektro a MaR pro plynárenská zařízení spojená s distribucí a regulačními stanicemi plynu společnosti RWE Transgas a na druhé straně pro plynová hospodářství čistíren odpadních vod a degazačních stanic v rámci důlních děl OKD.